บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก พฤษภาคม, 2017

งานซ่อมไฟฟ้าหมู่บ้านกฤษดานคร

รูปภาพ
งานตรวจ,เช็ค,ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า@หมู่บ้านหมู่บ้านกฤษดานคร ลักษณะงานเป็นงานแก้ไขสายเมนไฟฟ้าช๊อตในท่อที่ฝังดิน เนื่องจากลูกค้าสร้างบ้านเพิ่มอีก 1 หลัง และพ่วงเมนไฟไปจากบ้านหลังแรก ช่างคนเก่าต่อตรงไฟเมนไปโดยที่ไม่มีเบรกเกอร์ควบคุม และใช้เบรกเกอร์ย่อยจ่ายไฟบ้านหลังเดิมโดยการติดตั้งในตู้แยกสาย ต่อมาเกิดไฟช็อตสายเมนที่ฝังดิน จนสายขาด หม้อแปลงของการไฟฟ้าระเบิด อุปกรณ์ไฟฟ้า หลอดไฟต่างๆ ที่ก็ได้รับความเสียหาย ทางทีมงานเราได้ตรวจสอบ และติดตั้งตู้และเมนเบรกเกอร์ควบคุมที่บ้านหลังแรก และเดินท่อ HDPE ร้อยสาย NYY ขนาด 35 Sqmm พ่วงหลังเบรกเกอร์หลักเพื่อจ่ายกระแสไฟไปบ้านหลังที่สอง เปลี่ยนหลอดไฟ และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เสียหายให้ลูกค้าแล้ว งานเสร็จเรียบร้อยดีครับ ขอบคุณลูกค้าที่ใช้บริการครับ งานซ่อมระบบไฟฟ้ากฤษดานคร แกรนด์ พาร์ค ช่างไฟฟ้า งานตรวจเช็ค ซ่อม ระบบไฟฟ้า เนื่องจากไฟรั่ว เซพทีคัทตัด ระบบไฟมีปัญหาเพราะน้ำเคยท่วมขัง ทำให้สายไฟที่ฝังพื้นออกไปข้างนอก สำหรับใช้งานไฟหน้าบ้าน และตัวกดออดหน้าบ้าน ช๊อตเสียหาย รวมถึงระบบไฟต่าง ก็ชำรุดหลายรายการ ต้องเดินระบบบางส่วนใหม่ ตรวจสอบระบบต่า